glimt fra Leiret etter 9. april 1940
indexsiden
Bildene fra et bombet Elverum er tatt av fotograf Eriling Syringen ble kjøpt av undertegnede i hans forretning ca 1954.


Sett fra Storgt mot St. Olavsgt. Mannen går mot Elvarheimtomta

St. Olavsgt mot Pedersenbygget. Badet ved Elvarheim i venstre bildekant.

Storgt. set mot nordøst med Sparebanken i høyre billedkant.

Elvarheim sett fra øst og St. Olavsgt. Badet til venstre. Ruin av Amundsen gården foran.

I ruinene av ELvarheim mot Telegrafbygget og St. Olavsgt.

Storgt. sett sydover med Elvarheim til venstre.

Opprydning av Carl Amundsensbygget. Parken i bakgrund.

En forordning ble offentliggjort 1. august 1941 i avisene om at radioene skulle leveres inn. Grenseområdene skulle levere sine fra 21. august. Dette bildet skulle da være fra slutten august 1941. De som tilhørte NS skulle slippe. Dette medførte at noen meldte seg inn som "liksom medlemmer" i det nazistiske partiet. Min far Johan M. Bjølseth hadde en gjemt som Finn og Gunder Løvhaugen heller ikke visste om. Man holdt kjeft om slikt.

Vetraner fra Bjølsetgrenda som deltok i vaktholdet på grensa til Sverige i 1905 og motstandskampen 1940-1945. Fra v. Hans Hansen, Olaf Karslad (1869-), Hans Bråten (1867-), August Vestby (1867-1956), og Amund Sorperud (1869-1963) Bak fra venstre: Audun Bjølseth, Johan Andreassen, Johan M. Bjølseth,
Halvdan M. Bjølseth, ukj. Engemobakken, ukj. Riise, Arne Riise, Olav Furuset, ukj.

yy