glimt fra Elverum før 1940
indexsiden
Bildene er scannet fra postkort som ble kjøpt før krigen i Leiret og postkort kjøpt i antikvariat etter krigen. Der det finnes opplysninger om år og fotograf/eneberettiget er dette nevnt.
Trysilveien ut av Leiret med Frustua til venstre. Bortenfor Frustua er nå rundkjøringa med veg til Strandbygda til venstre, Glomvang/Namibiahuset rett fram og avkjøring til nåværende riksveg til høyre. Huset i høyre billedkant er Lungård. Eneberettiget Alfarheim Boghandel 1905.

Trysilveien mot der veien tar av til Mølla ogSandbakken


Mølla i forgrunnen, veien mot Sandbakken skimtes foran epidemisykhuset som ble satt opp i perioden 1891-1893. Bak der igjen anes Trysilveien.


Hummeldalen med Hammersborg og festningen bak. Her ble det drevet gjestgiveri og skyss-stasjon da vegen til Trysil gikk forbi her, i dag Gamle Trysilvei. Kortet er postsemplet 1909.

Et heller dårlig bilde av Bryggeriet i Elverum med enerett "Alfarheim Boghandel" og poststemplet i 1912. Bryggeriet ble etablert i 1855, og kom i gang 1858. Brant så ned i 1861. Ble bygget opp igjen umiddelbart. Bak det hele sto kjøpmann Jacob Christiansen. Særlig bayerølet ble populært. Elverum Bryggeri ble i 1906 overtatt av Hamar Bryggeri, og skiftet navn til Elverum Bryggeri og Mineralvann. Virksomheten ble lagt ned etter krigen. De gamle husene ble kjøpt, restaurert og påbygd av firmaet Y. Christensen til hva det er i dag

Her går Nybrua (fra 1936) i dag, fra vestsida av Glomma. Borgheim til venstre (1901-1979).
Eneberettiget Alfarheim Boghandel 1905.

Dette bilde har mulig Ingeborg Lømo (1859-1940) tatt fra 3. etg. på Sole der hun hadde fotoatelier. Eiendommen i bakgrund er Tune. I dag ligger Glomdalsmuseet (påbegynt 1911) i den skogkledde odden ved Glomma i enden av Hamlanders vei. Helt bak i bilde skimtes Haugsberget.

Igjen et bilde Ingeborg Lømo mulig har fotografert fra Sole. Evje, Elvarheim, Gårder og EKHAS skimtes med godvilje. Hammersborg med festningen og Svartholtet i det fjerne.

Den første jernbanestasjonen i Elverum ved Gamlebrua. Hamar- Grundset banen ble åpnet i 1862. Kortet er ikke datert, men bilde bør være omkring år 1900. Dagens stasjon kom 10 år seinere .

Torsbø ble bygget før århundreskifte, den store trebygningen brann i 1904, og ble sat opp igjen i stein. Da den nye jernbanestasjonen ble åpnet i 1913 ble aktivitetetn her mye mindre. Jernbanesporet som sees skulle tyde på et bilde fra ca 1910 da Solørbanen ble åpnet.

Gamlebruveien mot jernbanestasjonen som skimtes til høyre. Den lå der "Gesellparken" er nå.

Brua over Terningåa på veien mot Solør var ment som jernbanebru. Et nydelig stykke arbeid før århundreskiftet med muskelkraft.

Gamlebrua mot Vestad. Bildet er farget for hånd i begynneslen av 1900. På Broberg som sees til høyre for brua, ble det rundt århundreskifte driftet pensjonat her. "Herberge for reisende" før den tida. Da jernbanestasjonen ble flyttet i 1910 ble det mindre behov for overnatting. Lovise Kleven drev kolonial og mjølkebutikk her i mange år (Tore Fossum). Asbj Røhne overtok 1940.

Triangelparken gitt av Oto Aakrann til stedet. Leirets Vel satte den i fin stand (1910-1912) med fontene, plener, beplantninger og grusganger. Posthuset til høyre bygd av o.r.sakfører Sverre Krog. Postverket kjøpte eiendommen i 1923. Firmaet A. Røhne holdt til her, senee Alfahein Boghandel. I 2. etasje politikammer og telegrafstasjon. Rett fram ligger Sterugarden, kafe Nasj og Baker Åberg hadde tilhold der. Storgt. til venstre med Sparebanken, Ferdig 1912. Bildet har ukjent opphav bortsett fra forkortelse A.B. (muligens Alfarhei Boghandel) med handskreven Hovind (mulig en ansatt i bokhandelen) på baksiden.

Nordlige delen av Triangelparken med Posthuset i bakgrunn.Det er lite man vet om stavkirken som stod her, muligens var det en gårdskirke fra ca 1100 til gården Alfarheimr som ga navn til stedet -Elverum. Det ble funnet rester av kirken under graving i 1906 i dette området.Foto: Th. Wardenær

Nordlige del av Triangelparken. Ved utgravinger i dette område fant man benrester etter en tidlig kirkegård. En stavkirke og St. Thorleifs kapell har ligget her. Kapellet skulle ha stått her i 1598, Finne-Grønn skriver at kapellet var revet før 1638.

Martnsfolk. Muligens St. Olavs gate
br>
Auensengården eller Strai ble bygget ferdig i 1910. Her hadde Rollo tilhold med sine godterier før den flyttet nærmere Østmokrysset. Seinere mer goddteri da Bakken åpnet tobakk og godsaker butikk her. Dernest hjelpefengslet. Her hadde Elveum- Våler Telefonforening tilhold fram til 1914. Min mormor Petra Aas var en av to "telefonistinder". Ærverdige Gråberg dernest.

St. Olavs gt ved århundreskifte. "O. Pedersen" kan leses på skiltet. I årboka for Elverum nr. 12 s. 95 (Alfarheim - "Elverum mot by") kan mer leses om denne gata. Dette bilde er kjøpt i Oslo. Fotograf ukjent.
I St. Olavsgt lå butikken til min morfar Oluf Langholen. Han drev handel her før han åpnet landhandleri på Nyborg Søndre i Øver-Leiret. Dette bildet fra ca 1900. Fotograf ukjent.
I bakgrunn til venstre der Oluf Langholen drev landhandleri i Øver-Leiret. Eiendommen overtok Petra Aas Langholen 29. juni 1909 fra Christiane og baker Ole H. Fjeldseth i en arvepakt.Petra tok opp panteobligasjonslån utover i 20 årene, og eiendommen ble solgt ved tvangsauksjon 8. november 1929.Det ble meg fortalt at Oluf og Petra ga kredit til handlende som ikke kunne betale for seg i vanskelige økonomiske tider. 29. november 1976 overtok Johanne Margrethe Rustad (født Næss)einedommen formelt ved et auksjonsskjøte for 6200 kr, 47 år etter. I dag har eiendommen en betydelig verdi. Sagåa kan skimtes i forgrunn. Huset tilhøyre skal være et av de eldste i Leiret. Her på Nyborg slo håndverkere og andre seg ned som hadde sitt arbeid i forbindelse medChristianfjeld festning. Fotograf ukjent.

Storgt. over Lunkebekken . Huset til høyre tilhørte opprinnelig Bæks Garveri, mange har holdt til her, bl.a. Lunkes lærutsalg. Huset til venstre er Gimle, bygd i 1901. Kafe Gimle, senere Promenadekafeen i nordre del i 1. etasje, var den første kafeen i Leiret. I sørende apoteket fra 1909 til 1927. I kjelleren holdt fiskehandler Bye til. Lenger bort i ngata ligger Bækkevold. Det håndkolorerte bildet er stemplet
a/s Abel Christiania med poststempel 1913.

Vinter i Leiret ved Lunkebekken eller rettere Sagåa.

Fra Vestad mot Esso st. Sparebanken, Ekren og Glitre til venstre. I dag går Solørveien her med en strandpromenade, Glitre er revet det bygges nå i hele området mot Gamlebrua. Mye av sjarmen forvinner.
Foto: Erling Syringen

Fra venstre Evje der Elvarheim parken ligge i dag. Smitt-Amundsens hus fra 1901 ble revet 1956 for å gi plass til parken. Nord for villaen oppførte Erling Syringen sitt hus for å romme sin forretning med leiligheter i 2. etasje.
Elvarheim ruver i mideten. Hotel Central til høyre på bildet.

Evje sett fra Glommasida. Bildet fra et postkort stemplet Gravberget i 1910 sendt meg fra Pål Barmo Lindal. I bakgrunn hotel Central.
Festivitetslokalet Elvarheim bygget 1905-1906 av Øl- og Vinsamlaget. Arkitekt var Ivar Næss som ga bygget en utpreget jugendstil.
Foto: E. Syringen

Elvarheim et yndet fotomotiv. Ukjent fotograf, poststemplet i 1916

Takket være Erling Syringen kan en fornemme byen før krigen. St. Olavsgt til venstre og Storgt til høyre.

Sjeldent bilde der Elvarheim er håndkolorert.
a/s Abel Christiania. Før 1910.

Storgt. nordover fra Bankhjørnet. Esso stasjosjonen til venstre med Elverum Sport (Birger Sæthre) og på andre siden Ciro (fru Lømos kiosk). Elverum Sparebank til høyre.
Foto: Normann

Storgt. sydover med kirka i bakgrunn. Til høyre Rein (Ivar Eriksen og Elverums Kreditbank), videre Ekren som var Elverum Rådhus i tiden 1924-1940. Ved Elverum Farvehandel skal mannen i hvit frakk visstnok være Sigurd Silkebækken og den andre kjøpmann Helstad.
Foto: Normann

Storgt6. med Biografen. Helt i nord skimtes Galgebergsparken. Biografen ble satt opp av et privat selskap etter tomtekjøp fra Hotel Central i 1913. I 2. etasje lå folkebiblioteket. I bygget var det også frisører.
Foto E. Syringen

Sjeldent bilde fra Storgt. mot nord som jeg har fått av Trond Silkebækken. Fra begynnelsen av 1900 tallet med den nybygd banken, og så langt ingen bensinstasjon

Sjeldent bilde fra Storgt. mot nord som jeg har fått av Trond Silkebækken. Så fint var det en gang. Alfarheim Boghandel og Forlag ble startet av Helge Væringsaasen (1836-1917). Senere hadde bokhandelen tilhold i Gårderbakken (etterkrigs brakker), St. Olavsgt og i dag Gamle Trysilv som en Libris butikk.Fått bilde av Trond Silkebækken

Hotel Central bygget i årene 1898-1899 av tømmer hentet fra Bjølset grenda. Byggherre Olaf Haagensen. Her var det 21 rom, utvidet et par år seinere. En kinosal og ølkneipe fantes og i bygget foruten Haagensens leilihet i øverste etasje. Før bilene gjorde sitt inntog, ble hester satt på stall og ga vondlukt for naboer.
Foto E. Syringen

Bildet er udatert, men er mye eldre enn Erling Syringens - rundt årundreskifte. "Alfarheim Boghandel" på kortets bakside.

Borgengt. Til høyre Borgen, Helstadgården og St. Olaf øverst. Til venstre Tingby og Heimdal.
Foto: E. Syringen

Gaarderbakken mot Storgt. Østlendingen flyttet inn i bygget til venstre som på folkemunne ble kalt Manhatten etter byggmesteren (Martin Mellum) som hadde vært i Amerika. Lilleløkkens hus til høyre.
Foto: E. Syringen.

Elverum Park - Galgebergparken - ble innviet i 1901 og var en gave fra Otto Aakrann. En friluftskafe ble åpnet, og stedet ble et populært sted . Ulike arrengementer fant plass. Stedet ble plaget av hærverk i senere år. En barnehage ble satt opp her med serveringsmulighet. Min søster konfirmasjons fest hadde vi her. Husmorlagets hus som bygget ble kalt ble åpnet i 1950.

yy