glimt fra Bjorsetr
indexsiden


Johan hogg først ned skogen til sagtømmer, skuren ble gjort på den nå nedlagte
Bjørset saga. Her ble og det laget takflis. Stubbene skulle opp med hjelp
av dynamitt og stubbryter for å få til noe å dyrke poteter i. Året er 1946.

Bjorsetr i slutten av 40 åra. Potetene klar for å ta opp. Lærerinnegarden
og skola i bakgrunn.

Potene tas opp
Det var mye strev med potetopptaking, det gikk på gamle måten. Takket være hjelp
av Astrid kom vinterforsyningen i hus. Bildet fra 1950.

Snøvinter
Vinteren 1950-51 var en skikkelig snøvinter. Ingen motorisert snømåking dengang.
Odd og Astrid ut på ski.

BJorsetr
Olga og Johan likte blomster omkring seg. Dette fra slutten av 60 åra.

Inger Marie hos farfar
Johan opplevde sitt første infarkt i 1970. Her hviler han ut etter sykhusoppholdet.
med Inger Marie og Lady

Olga steller til fest
Det ble ordnet rikelig til anledninger og ellers på Bjorsetr. Olga kunne kunsten
med mat og kakebaking, gjestfriheten var stor på Bjorsetr.

Kos
Johans 60 årsdag i 1971 med Inger Marie og Tor Magne på fanget.

Gunder og Anne
Gunder og Anne Løvhaugen var ofte på besøk. Gunvor Hjort, Inger Marie og Tor Magne.

Søsken
Alle søsken samlet med unntak av Jorun. Oddvar, Magnar, Halvdan, Johan,
Gunvor, Asbjørg og Brynhild.

Sykkeltur
På tur hjem igjen etter besøk på Bjorsetr. Våren 1974.
yy